Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHAMS:2015:642
Gerechtshof Amsterdam, 200.100.680/01 OK

Inhoudsindicatie:

OK; uitkoopprocedure; stelsel van hoor en wederhoor onverkort van toepassing op opmerkingen of verzoeken die partijen in een uitkoopprocedure aan deskundige doen toekomen; partijen vrij om afwijkende afspraken te maken; buiten gemaakte afspraak gehandeld; zozeer tekort gedaan aan stelsel van hoor en wederhoor dat het deskundigenrapport niet de grondslag voor beslissing kan vormen; nieuw deskundigenbericht gelast; vergoeding eerste deskundige bepaald; verzochte kostenverhoging, gedaan na indiening rapport, gehonoreerd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug