Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBZWB:2014:9203
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, C/02/257722 / HA ZA 12-815

Inhoudsindicatie:

Faillissement van het Vilenzo concern. Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen. Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement heeft meer dan 6 jaar geduurd. Vanwege het lange tijdsverloop tussen het uitspreken van de faillissementen van Vilenzo International en de dochtervennootschappen en het uitbrengen van de dagvaarding, hebben partijen eerst verzocht om beantwoording van een aantal voorvragen: hebben de curatoren binnen een redelijke termijn als bedoeld in artikel 6:89 BW de bestuurders en commissarissen op de hoogte gebracht van een door hen geconstateerd gebrek; hebben de curatoren de bestuurders en commissarissen binnen de verjaringstermijn van 5 jaar als bedoeld in artikel 3:310 BW gedagvaard; hebben de curatoren binnen een redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM voor de afwikkeling van het faillissement, met inbegrip van de aansprakelijkheidsprocedure jegens bestuurders en commissarissen, zorggedragen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug