Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

JOR

9 Rechterlijke Uitspraken

9 Bodemzaak uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 20-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

x
Datum uitspraak: 27-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uiterlijk op de verificatievergadering moet duidelijk zijn namens welke schuldeiser de vordering in het faillissement is ingediend
Datum uitspraak: 12-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Renteswapcontract; beroep op dwaling faalt; bank schiet tekort ivm onvoldoende voorlichting over risico van overhedge, dat zich openbaarde; ontbinding van renteswapcontract.
Datum uitspraak: 5-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Faillissement van het Vilenzo concern. Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen. Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement heeft meer dan 6 jaar geduurd. Vanwege het lange...
Datum uitspraak: 11-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de in het arrest van de Hoge Raad “Ontvanger - Roelofsen” ( NJ 2006/659 ) gegeven maatstaf, van het na ontbinding van de vennootschap...
Datum uitspraak: 6-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kan een vennootschap aan wie een krediet is verstrekt onder de voorwaarde dat haar indirect bestuurder jegens de bank een KIV afgeeft, aan die KIV rechten ontlenen. Uitleg KIV. Is het...
Datum uitspraak: 24-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

curator kan worden gehouden aan diens toezegging ook al is deze in strijd met in faillissement te hanteren rangorde
Datum uitspraak: 31-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Indicatie van de inhoud: Geschil over diverse besluiten van een besloten vennootschap en een stichting, verband houdende met een statutenwijziging, vaststelling jaarrekening en...
Datum uitspraak: 13-8-2003
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats: